Als je het mij vraagt...

IS HET TIJD VOOR
EEN BURGERBERAAD

volg de beweging ! TEKEN PETITIE →
HIER


wat de politiek alleen niet redt, lukt met inwoners wél

Stel je voor: op een ochtend in 2023 valt er bij 150 gelote Nederlanders een brief op de mat. Minister Jetten vraagt hen om hulp in een nationaal burgerberaad. In een aantal weekenden onderzoeken, overleggen en beslissen de deelnemers wat de beste aanpak is voor ons land.

Dat is klimaatbeleid van onderop. Toereikende, rechtvaardige keuzes waar iedereen zich onderdeel van voelt. In veel landen om ons heen gebeurt het al volop: nu is het aan ons!

De politiek lijkt dichtbij. Binnenkort gaat de Tweede Kamer in debat over de juiste opdracht aan het burgerberaad. Roep hen op om inwoners te vertrouwen!

Als je het mij vraagt...

gaat de politiek hier niet naar luisteren
Lees

Als je het mij vraagt...

hebben we hier verkiezingen voor
Lees

Als je het mij vraagt...

krijgt zo iemand anders eens  mensen het woord
Lees

Als je het mij vraagt...

heb ik wel iets anders aan mijn hoofd dan het klimaat
Lees

Als je het mij vraagt...

heb ik hier niet genoeg tijd of kennis voor
Lees

Als je het mij vraagt...

wordt dit vast een zootje ongeregeld
Lees

Als je het mij vraagt...

moet iedereen mee kunnen doen
Lees

Als je het mij vraagt...

is dit weer een linkse hobby
Lees

initiatiefnemers

Bureau Burgerberaad bestaat uit groep inwoners die de democratie willen versterken, zodat zij bestand is tegen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Sinds 2020 streven wij naar een sterke democratie waarin politici en burgers samen de schouders zetten onder complexe maatschappelijke vraagstukken. Zodat deze niet langer tot verdeeldheid leiden, maar tot beleid dat effectief, rechtvaardig en toekomstbestendig is. De eerste stap: een goed nationaal burgerberaad over het klimaat.

tijdlijn

Juli 2020

Oprichting bureauburgerberaad.nl

Oktober 2020

Agnes Mulder dient een motie in om de mogelijkheden tot een burgerberaad te onderzoeken. Die werd met een grote meerderheid van 127 stemmen  aangenomen

Januari 2021

70 organisaties ondertekenen het manifest voor een ambitieus burgerberaad klimaat & milieu

Maart 2021

De commissie Brenninkmeijer publiceert haar onderzoek waarin de politiek van harte aanbevolen wordt om aan de slag te gaan met burgerberaden

April 2022

Eva Rovers publiceert het boek Nu is het aan ons: oproep tot echte democratie, dat goed ontvangen wordt door lokale en nationale politici. Het eerste exemplaar overhandigt zij aan klimaatminister Rob Jetten

Juli 2022

Rob Jetten stuurt een brief aan de Tweede Kamer om samen in debat te gaan over een mandaat voor een nationaal burgerberaad over het klimaat

Inmiddels tekenden meer dan 14.000 mensen de petitie voor een landelijk burgerberaad over klimaat

In 2022 lanceerde Bureau Burgerberaad de campagne Als je ‘t mij vraagt om iedereen in Nederland mee te laten praten over het nationale burgerberaad.

Deze campagne is mogelijk dankzij ondersteuning van: Stichting Fred Foundation, Triodos Foundation, en Stichting Democratie en Media.

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat

#burgerberaadklimaat